Boxningsskador | Boxningsnytt

Boxningsnytt

Boxning och kampsport

Boxningsskador

Boxningsskador

Vid boxning finns risk för flera idrottsrelaterade skador och den som börjar boxas bör vara medveten om dem för att bättre kunna förebygga och förhindra dem.

Vanliga yttre skador är blodutgjutningar, krossår i huden och tandskador. Frakturer kan uppstå på ansiktsben och revben. Vid slag mot buken finns risk för att mjälten spricker.

Träningsrelaterade skador som är vanliga bland boxare är muskelbristningar i ryggmuskulaturen, överbelastningsskador i armbågens muskler och senfästen, samt nacksmärtor – kanske på grund av spända muskler och låsningar i nacklederna. Rätt kost, uppvärmning före idrottsutövandet, varierande träning samt vila och återhämtning mellan träningen är viktigt för en hållbar och successivt uppbyggande träning. Att hitta balansen där muskeln anspänns och ansträngs, utan att ta skada av alltför tung belastning eller för många upprepningar av en rörelse. Varje idrottsutövare bör ha hjälp av en erfaren tränare i upplägget av träningen.

Med rätt utrustning och skydd minskar du risken för skador som kan uppstå. Handskar duger gott för den som inte sparrar, men ska du träna med partner är det hjälm och tandskydd på som gäller.

Hjärtkontusion

Något man inte hör om lika ofta, men en allvarlig risk relaterad till boxning, är risken för hjärtkontusion. Det innebär skador på hjärtat som orsakas av trubbigt våld mot bröstkorgen. Symptomen kan vara svår bröstsmärta, hjärtklappning eller i värsta fall hjärtstopp. Ibland syns skador på själva bröstkorgen.

Då risken för skador som kan orsaka hjärtstopp är ständigt överhängande, är det viktigt att det finns en hjärtstartare till hands vid all träning och tävling.

Det är också viktigt att det finns personal eller personer med kunskap om HLR, (hjärt och lung räddning), samt kunskap i hur hjärtstartaren fungerar. Det finns bra kurser att gå som innefattar båda och med rätt kunskap i bagaget kan den första hjälpen vara det som räddar livet på personen som fått hjärtstopp.

Den som utsatts för våld mot hjärtmuskulaturen, skall observeras på sjukhus. Den som drabbats av lättare våld behöver observeras något dygn, medans den som fått en större stöt, kan behöva övervakas längre. EKG kan hjälpa till vid rätt diagnos och påvisa avvikelser som kan behöva ytterligare behandling.

Hjärnskakning

Knock-out innebär att en boxare, på grund av kraftigt slag mot huvudet, faller medvetslös till marken. Det har hänt att knock-out orsakat akut och livshotande hjärnblödning. Andningsstörningar och blodtrycksfall, samt epileptiska rörelser kan också förekomma. Även här finns risk för hjärtstopp.

Den risk man oftast pratar om i samband med boxning är risken för hjärnskador. Våld mot huvudet kan leda till hjärnskakning, som orsakar tillfällig yrsel och illamående, samt koncentrationssvårigheter. Upprepade hjärnskakningar kan leda till bestående skador på hjärnan, med symptom som påminner om de vid Alzheimers sjukdom, minnesstörningar, depression, irritabilitet, ibland aggressivitet. Därför är det viktigt för amatörboxare att använda sig av hjälm och mjuka boxningshandskar.